Thiết kế hộp thuốc đông trùng hạ thảo Corduceps 950 4