Dự án Thiết kế Billboard VIB 2

Dự án Thiết kế Billboard VIBThiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn