TÀI LIỆU ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT BẢN IN SLIDE

tao-slide-powerpoint-don-gian-1

Gần đây tôi đã dạy một phiên đồng thời một giờ tại một cuộc họp. Rõ ràng là tôi không thể cung cấp cùng một lượng thông tin trong một giờ mà tôi có thể trong hội thảo trọn ngày tùy chỉnh của tôi cho các tổ chức. Khi tôi làm một bài thuyết trình ngắn hơn, tôi cũng xem xét liệu tôi cần phải có một cách tiếp cận khác nhau để phát tay của tôi. thiết kế brochure

Bình thường trong tôi nửa ngày hoặc hội thảo đầy đủ ngày, handout của tôi là một bản in của hầu hết các slide của mình để khán giả không phải viết xuống tất cả các điểm tôi đang làm và có không gian để ghi chép về cách họ sẽ thực hiện những ý tưởng tôi chia sẻ. Nhiều người có những ghi chép và giữ chúng bên cạnh bàn của họ để tham khảo nhanh bất cứ khi nào tạo ra một bài thuyết trình bởi vì họ có đủ chi tiết để hoạt động như một người chạy bộ nhớ về những gì tôi đã thảo luận.

Với một bài thuyết trình một giờ, tôi có một cách tiếp cận khác nhau. Tôi không xem nó như là một buổi tập, nhưng nhiều hơn một cái nhìn tổng quan về ý tưởng với một vài chi tiết. Nó không phải là một kịch bản mà mọi người sẽ có ghi chú chi tiết thực hiện, nhưng họ thay vì sẽ được ghi chú các ý tưởng mà họ muốn khám phá hơn nữa trong bối cảnh riêng của họ. Với một nhóm lớn hơn trong các bài thuyết trình ngắn hơn, một handout đáng kể cũng sẽ kết thúc lãng phí rất nhiều giấy từ các tổ chức có khả năng sẽ kết thúc in bản sao hơn so với số lượng người tham dự. thiết kế profile

Trong bài thuyết trình hội thảo tôi đã làm cách đây hai tuần, tôi được cung cấp một tài liệu phát tay hai trang. Trên trang đầu tiên, tôi tóm tắt năm bước của phương pháp KWICK rằng tôi sẽ được thảo luận trong bài trình bày. Tôi rời không gian cho những người tham gia để ghi chép về những gì họ nhận được từ mỗi phần trong bài trình bày. Trên trang thứ hai, tôi đã cho các nguồn lực khán giả để biết thêm thông tin rằng họ có thể theo đuổi vì nó áp dụng cho họ: các trang web, sách và video. Bất cứ khi nào có thể, tôi cũng bao gồm một hình ảnh của trang chủ bìa sách hoặc trang web để họ biết những gì để tìm kiếm khi đi đến các tài nguyên. thiết kế catalog

Trong phần trình bày tiếp theo của bạn, xác định loại handout bạn nên sử dụng. Nhiều bài thuyết trình tài chính thực sự được hưởng lợi từ việc có một Bản tin chi tiết hơn với tất cả các phân tích trong đó. Các slide chỉ truyền đạt những kết luận từ việc phân tích, và không lộn xộn với các bảng và biểu đồ. Người dẫn chương trình tập trung vào những phân tích và số có ý nghĩa cho khán giả mà không gây nhầm lẫn chúng với một tình trạng quá tải của các con số. Nếu khán giả muốn khám phá một khu vực xa hơn, người trình bày có thể tắt các slide tạm thời và đi sâu vào các chi tiết phát tay với khán giả. thiết kế catalogue

Bản tin mặc định khi sử dụng PowerPoint đã được một bản in của các slide. Tôi hy vọng với các ví dụ và ý tưởng trong đầu hôm nay, bây giờ bạn có thể xem xét các phương pháp tiếp cận phát tay tốt nhất cho mỗi bài thuyết trình.

XỬ LÝ LỖI TRÊN SLIDE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *