SWAY KHÔNG ĐƯỢC THAY THẾ POWERPOINT: CÁC CÂU CHUYỆN CÓ THẬT

1_screen_shot_2014-10-23_at_3.39.40_pm

ở đây đã có rất nhiều thông tin sai lạc về các phần mềm Sway mới từ Microsoft là một sự thay thế cho PowerPoint. Điều này chỉ đơn giản là không đúng sự thật. Sau khi dành thời gian với sự dẫn đầu của nhóm Sway tại Hội nghị thượng đỉnh gần đây Microsoft MVP, tôi trở ra với một sự hiểu biết rõ ràng hơn về cách Sway khác với PowerPoint và khi bạn có thể sử dụng từng sản phẩm. thiết kế brochure

Trong sự hiểu biết của tôi, việc sử dụng chính của Sway là cho tình huống mà bạn sẵn sàng cho kiểm soát của các quyết định thiết kế (vị trí, màu sắc, bố cục, phông chữ, vv) để các công cụ thiết kế Sway. Bạn chỉ cần cung cấp cho nó pre-tạo ra nội dung, và cho phép nó để tạo ra một trang web / thiết kế điện thoại di động đầu tiên. PowerPoint là cho các tình huống đòi hỏi phải có toàn quyền kiểm soát các thiết kế, chẳng hạn như duy trì các nguyên tắc xây dựng thương hiệu của công ty. Bạn tạo ra các nội dung và các đầu ra thường là một bài thuyết trình được phân phối ở phía trước của khán giả hay gửi qua email cho họ. thiết kế profile

Dưới đây là một bảng mà đi vào chi tiết của sự khác biệt giữa Sway và PowerPoint trong bốn lĩnh vực chính: Nội dung, thiết kế, sáng tạo / chỉnh sửa, và giao hàng.

Sự ảnh hưởng

(Hiện đang trong Preview, vì vậy tính năng có thể thay đổi hoặc bổ sung) PowerPoint

Nội dung

Ai quyết định các nội dung Bạn Bạn

Ai quyết định mà nội dung là quan trọng Bạn nhất (mặc dù Sway có thể giải thích các thiết lập quyền ưu tiên) Bạn

Bao gồm các nội dung web Có, nguồn nội dung chính có thể xảy ra; một số nội dung web có thể đòi hỏi công sức để tải bao gồm; nội dung chủ yếu là trên thiết bị hoặc đã được tạo ra trong PowerPoint thiết kế catalog

Bao gồm các nội dung từ các chương trình như Excel hay Word TNHH sao chép và dán các tính năng cho văn bản; tùy chọn định dạng hạn chế; Đồ thị hoặc biểu đồ phải được lưu dưới dạng hình ảnh trước khi nhập khẩu dễ dàng, nhiều tùy chọn cho việc sao chép và dán từ các chương trình Office khác

Thiết kế

Ai quyết định thiết kế (màu sắc, phông chữ, vị trí, vv) động cơ thiết kế Sway Bạn

Mức độ kiểm soát đối với thiết kế tối thiểu, giới hạn tùy chọn Sway cho phép bạn kiểm soát Bạn có toàn quyền kiểm soát

Phương pháp thiết kế để tương tác với người xem nội dung trọng tâm Web; di chuyển, chuyển động, cảm ứng là những yếu tố quan trọng chủ yếu là tĩnh; tương tác cần phải được bổ sung bằng tay và có một số hạn chế

Có khả năng duy trì nguyên tắc thương hiệu công ty Không Có

Sáng tạo / chỉnh sửa

Điện thoại di động sáng tạo / chỉnh sửa Integral và thiết kế từ đầu để hỗ trợ; một số phương pháp có thể xem xét như tiểu Bây giờ đến các nền tảng di động và các ứng dụng web; tính năng hạn chế so với các ứng dụng máy tính để bàn

Desktop tạo / chỉnh sửa Chỉ thông qua trình duyệt web ứng dụng máy tính để bàn Native

Tạo ra các nội dung như sơ đồ / đồ thị Không, chỉ có thể sử dụng trước khi tạo ra nội dung Yes

Giao hàng

Đứng lên giao hàng ở phía trước của khán giả Không có khả năng Có

Người xem tiêu thụ riêng mà không có phương pháp phân phối Tiểu thuyết trình Có, thường là thông qua slidedocs thiết kế catalogue

Chia sẻ qua email dễ dàng, liên kết cung cấp Bao gồm như đính kèm thuộc vào quy định tổ chức / nhà cung cấp về kích thước tập tin đính kèm

Nhúng vào trang web dễ dàng, mã nhúng cung cấp khó khăn hơn, thường là chuyển đổi sang định dạng khác như PDF hay SlideShare đầu tiên

Vị trí của sản phẩm hoàn thành Trên server Sway; không phù hợp với chính sách bảo mật của công ty hạn chế nội dung là trên các máy chủ của công ty không Trên các máy chủ của công ty / máy tính; hạn chế bảo mật nội dung công ty duy trì

Sử dụng các bản xây dựng / hoạt hình bạn kiểm soát Không Có

Tôi nhìn thấy sự thống trị đang được sử dụng cho các tình huống không chính thức, chẳng hạn như chia sẻ cá nhân của nội dung với gia đình và bạn bè, các nhóm cộng đồng, những người muốn dễ dàng hơn tạo ra nội dung mà không cần gánh nặng của công việc thiết kế, hoặc tình huống mà bạn cần nội dung để dễ dàng chia sẻ / nhúng qua một kinh nghiệm xem web. PowerPoint sẽ tiếp tục là sự lựa chọn cho các bài thuyết trình của công ty và slidedocs, và bất kỳ tình huống mà một người dẫn chương trình là ở phía trước của căn phòng và xây dựng thương hiệu là quan trọng. Sway và PowerPoint sẽ tiếp tục cùng tồn tại, với mỗi sản phẩm được sử dụng trong các tình huống khác nhau.

THUYẾT TRÌNH ĐỘC LẬP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *