LÀM THẾ NÀO LUẬT SƯ CÓ THỂ THẮNG

Các bài thuyết trình là một trong những con đường phổ biến nhất để các luật sư chuyên môn của họ giao tiếp và thuyết phục khách hàng tiềm năng để thuê họ cho công việc pháp lý. Những bài thuyết trình có thể được thiết lập trong hội nghị, trong một văn phòng của khách hàng. Sau khi xem xét gần đây của mười bài thuyết trình (với tổng cộng hơn 450 trang trình bày) được đăng trên các trang web của các công ty luật hàng đầu như McMillan Binch Mendelsohn, Gowlings, Cassels Brock và Aird & Berlis, một số khu vực để cải thiện là rõ ràng. Bằng cách cải thiện thông tin liên lạc của các thông điệp của họ đến khách hàng và khách hàng tiềm năng, các luật sư có thể làm tăng các hóa đơn của họ.thiết kế brochure
Các vấn đề thường thấy trong các bài thuyết trình có thể được chia thành hai loại. Đầu tiên là vấn đề thiết kế như các mẫu và sử dụng kiểu slide, mà có thể được giải quyết bằng cách tiếp thị và nhân viên hành chính. Những vấn đề quan trọng hơn là với các nội dung và chỉ có thể được giải quyết bằng luật sư đã xác định nội dung và định dạng những gì nó nên dùng. Dưới đây là những giải pháp đến năm vấn đề đó đã được nhìn thấy hơn và hơn trong các bài thuyết trình.
Sử dụng văn bản ít hơn
Luật sư đã quá quen thuộc với văn bản trên các tài liệu in, mà có vẻ như họ nghĩ rằng các slide cần được lấp đầy với các văn bản là tốt. Đã có một số trường hợp điểm đã được thực hiện bằng cách sử dụng đồ họa hoặc các hình ảnh, nhưng thường ít và xa giữa. Giáo sư Richard Mayer trong cuốn sách của ông “Learning Multimedia” cho thấy hình ảnh kết hợp với văn bản giải thích làm tăng sự hiểu biết của khán giả. Để có tác động tốt hơn, luật sư cần tìm thêm các cách thức trực quan để giới thiệu một số thông tin mà họ có. Nó sẽ phá vỡ các giai đoạn dài của văn bản mà các khán giả ngồi qua và giúp khán giả nhớ chủ đề tốt hơn. thiết kế profile
Làm cho các thông điệp rõ ràng


Trong nhiều trường hợp các văn bản trên slide là một tuyên bố của pháp luật có liên quan hoặc quy chế, đó là điều quan trọng để hỗ trợ những gì đang được nói. Nhưng tương đối ít lần đã làm các slide cũng bao gồm văn bản nêu rõ các điểm quan trọng, để lại cho khán giả tự hỏi những gì được thông thực sự được. Nó là cần thiết để bao gồm tài liệu tham khảo của pháp luật, nhưng luật sư cũng phải cung cấp cho khán giả một lời giải thích về những gì pháp luật đó có nghĩa là để khán giả và kinh doanh của mình nếu khán giả dự kiến sẽ hoạt động khi trình bày. Văn bản có ý nghĩa cũng nên ngắn gọn và súc tích, thay vì những câu đầy đủ và đoạn văn quan sát thấy xa quá thường xuyên trong các bài thuyết trình pháp lý.
Sử dụng sơ đồ để tăng tác động trực quan
Một trong những cách dễ nhất để các luật sư bắt đầu thay thế văn bản với các định dạng hình ảnh là sử dụng sơ đồ đơn giản. Nhiều lần một bảng có thể thay thế một danh sách văn bản. Trên một slide các luật sư nêu ví dụ về hai loại tài liệu bằng cách tạo ra một câu dài. Nó sẽ có hiệu quả hơn để tạo ra một bảng đơn giản liệt kê hai loại tài liệu trong các cột, trong đó sẽ có tốt hơn thị phân biệt các ví dụ. Một sử dụng tốt các bảng được thể hiện trong một biểu đồ tương phản như thế nào một luật đặc biệt được áp dụng tại các nước khác nhau. Sơ đồ cũng là một cách tốt hơn để cho thấy mối quan hệ chỉ đơn giản là đoạn văn bản. Một sơ đồ Venn là một cách tốt để hiển thị, nơi các mặt hàng trùng nhau và nơi họ là khác biệt. Một sơ đồ cây quyết định rõ ràng cho thấy các kết quả từ các quyết định một cách này hay cách khác. thiết kế catalog 
Nhóm ý tưởng thay vì những ý tưởng tiếp tục qua nhiều slide
Khi có một số mặt hàng sẽ được thảo luận trong một phần của bài trình bày, nó là tốt để thấy rằng các luật sư không còn sử dụng các thực hành cũ gây phiền nhiễu của việc giảm kích thước phông chữ để đánh bại tất cả các văn bản trên một slide duy nhất. Nhưng mà bây giờ đã xảy ra là các điểm được chia trên nhiều slide với mỗi tiêu đề của slide tiếp theo nói “(tiếp theo)”. By slide cuối cùng trong nhóm này, khán giả không thể nhớ làm thế nào tất cả các điểm phù hợp với nhau. Một cách tiếp cận tốt hơn sẽ được xem xét như thế nào những ý tưởng có thể được nhóm lại thành các nhóm và trình bày mỗi nhóm với tiêu đề của slide thích hợp của nó.
Sử dụng các callout để làm nổi bật các tài liệu được quét
Luật sư sử dụng tài liệu được quét như ví dụ trong bài thuyết trình của mình, nhưng quá thường xuyên các hình ảnh quét được đặt trên slide và hầu như không đọc được do kích thước nhỏ của các văn bản trên ảnh. Các luật sư sau đó buộc phải sử dụng một con trỏ laser hoặc cố gắng giải thích điều gì đó khán giả có thể không thực sự nhìn thấy, để lại cho khán giả thất vọng. Một cách tiếp cận tốt hơn là sử dụng các chú thích rằng có những điểm nổi bật của một tài liệu quét và chồng nó trên đầu của quá trình quét có thể đọc được trong văn bản lớn hơn, làm nổi bật những điểm quan trọng các luật sư muốn làm. thiết kế catalogue
Bằng cách kết hợp cơ quan đại diện trực quan hơn của các ý tưởng vào bài thuyết trình của mình, luật sư có thể đứng ra từ các đập của văn bản mà thường đại diện cho một bài thuyết trình và khách hàng sẽ được bắt buộc phải hành động theo những trình bày, kết quả là hóa đơn cao hơn.

TÁC ĐỘNG CỦA APPLEKHI GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MÀ KHÔNG CẦN THEO PHONG CÁCH CỦA HỌ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *