Category Archives: WALL CALENDAR

Thiết kế Lịch tết Maritimebank 2017 1

Thiết kế Lịch tết Maritimebank 2017

 Thiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn
Thiết kế Lịch tết SPT 2017 103

Thiết kế Lịch tết SPT 2017

 Thiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn
Thiết kế Keyvisual bất động sản Grandworld 205

Thiết kế Keyvisual bất động sản Grandworld

 Thiết Kế Annual Report Vinamilk 2018

Dự án Báo Cáo Thường Niên Vinamilk 2018 do Memilus thiết kế và in ấn