Category Archives: Blog

Dịch vụ thiết kế brochure luôn được các doanh nghiệp lựa chọn cho mục đích quảng bá thương hiệu. Brochure là ấn phẩm tuyệt vời, cuốn cẩm nang cho khách hàng khi cần tìm hiểu thông tin về sản phẩm, về chương trình truyền thông của doanh nghiệp.

Brochure là cây cầu kết nối giữa thương hiệu và khách hàng, có thể xuất hiện định kì hoặc theo từng thời điểm riêng phù hợp với chiến dịch Marketing của doanh nghiệp.

Continue reading