Mười điều tiện ích trong việc thiết kế web

Khi phân tích thiết kế Web, thiet ke website cong ty thật dễ dàng để xác định được một lượng lớn các lỗi làm giảm sự tiện ích.Dưới đây là một danh mục thêm vào 10 yếu tố thiết kế sẽ làm tăng sự tiện ích của hầu hết tất cả các trang web:

1.Đặt Tên và Logo của bạn trên mỗi trang và tạo cho Logo một link tới trang chủ (ngoại trừ trên bản thân trang chủ, nơi mà Logo không nên là một link: đừng bao giờ có một cái link lại chỉ ngay tới trang hiện tại).

Mười điều tiện ích trong việc thiết kế web

2.Cung cấp Search nếu trang web có hơn 100 trang.

3.Viết các tiêu đề trang và tiêu đề bài đơn giản và dễ hiểu, giải thích rõ ràng trang đó nói về cái gì và điều đó sẽ trở nên có ý nghĩa thiet ke web chuyen nghiep khi đọc ngoài ngữ cảnh trong một danh mục kết quả của search engine.

4.Xây dựng cơ cấu trang web để tạo điều kiện cho việc scan và giúp người truy cập bỏ qua những khối lớn trang thông tin trong một cái nhìn lướt qua: ví dụ, sử dụng nhóm và các tiêu đề phụ để làm ngắt một danh sách dài thành nhiều đơn vị nhỏ hơn.

5.Thay vì nhồi nhét mọi thứ về một sản phẩm hay một chủ đề vào một trang đơn, dài vô tận, hãy sử dụng hypertext để xây dựng hệ thống không gian nội dung thành một trang ban đầu cung cấp một cái nhìn bao quát và thiết kế website nhiều trang cấp hai mà mỗi trang đó chỉ tập trung vào một chủ đề cụ thể. Mục đích là để cho phép người truy cập tránh được việc lãng phí thời gian vào những chủ đề phụ đó, những chủ đề mà không liên quan đến họ.

6.Sử dụng các tranh ảnh về sản phẩm, nhưng tránh các trang gia đình sản phẩm lộn xộn bởi nhiều bức ảnh. Thay vào đó, chỉ nên có một bức ảnh nhỏ trên mỗi một trang sản phẩm riêng và link bức ảnh tới một hoặc nhiều bức ảnh lớn hơn mà chúng biểu diễn chi tiết như mong muốn của người truy cập. Sự thay đổi này phụ thuộc vào loại sản phẩm.

7.Sử dụng việc thu nhỏ hình ảnh làm nổi bật tính liên quan khi chuẩn bị các bức ảnh và hình ảnh nhỏ: thay vì sửa lại kích thước ảnh thiết kế website công ty gốc một cách đơn giản thành một thumnail nhỏ và không thể đọc được thì hãy phóng to theo khía cạnh thích hợp nhất và sử dụng sự kết hợp của việc cắt xén và hiệu chỉnh lại kích thước.

8.Sử dụng các tiêu đề link để giúp cho người truy cập xem trước được nơi mà mỗi cái link sẽ đưa họ đến trước khi họ click vào đó.

9.Đảm bảo rằng tất cả những trang quan trọng đều có thể dễ dàng truy cập đối với người sử dụng bị mất khả năng, đặc biệt là những người khiếm thị.

10.Hãy làm giống như bất kỳ người nào khác: nếu hầu hết các trang web lớn đều làm một cái gì đó theo một cách cố định, cong ty thiet ke website hãy làm theo họ bởi vì người truy cập cũng sẽ mong muốn làm như vậy trên trang web của bạn. Hãy ghi nhớ Luật về Kinh nghiệm người truy cập Web của Jakob: người truy cập sử dụng hầu hết thời gian của họ vào các trang web khác, vì vậy đó là nơi họ định hình mong muốn được biết một trang web hoạt động như thế nào.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *