NĂM CÁCH CHUYỂN ĐỔI TIÊU ĐỀ SLIDES

Các khiếu nại phổ biến nhất của khán giả về các bài thuyết trình PowerPoint là các slide được nạp với các văn bản và trình bày chỉ cần đọc các slide của mình với khán giả. Trong bài thuyết trình, tôi xem lại, tôi thấy điều này tất cả các thời gian. Tôi không gợi ý rằng bạn không bao giờ nên sử dụng văn bản, bởi vì tôi nghĩ rằng văn bản là rất cần thiết để nhiều tin nhắn. Những gì tôi thấy là điều đó bằng cách tác động trực quan hơn, khán giả sẽ hiểu rõ hơn và nhớ thông điệp của bạn.thiết kế brochure Nếu trình bày của bạn là nặng văn bản, xem xét những năm cách để biến đổi một số slide văn bản của bạn vào slide đồ họa và có ý nghĩa hơn.

Chuyển đổi bảng của những con số vào đồ thị

Nếu slide của bạn có chứa một bảng dày đặc của các con số, nếu xem xét một đồ thị sẽ làm nổi bật hơn các điểm mà bạn đang cố gắng để thực hiện. Thông thường tôi thấy diễn giả cố gắng chỉ ra những nhân vật quan trọng trong một bảng dữ liệu với một con trỏ laser – và khán giả bị mất trên đường đi. Thay vào đó, tìm ra những dữ liệu được nghĩa vụ phải được nói –thiết kế profile nó là một xu hướng, một sự so sánh giữa hai bộ dữ liệu hoặc một so sánh các dữ liệu trong một tập hợp. Tất cả những điều này có thể được minh họa tốt hơn với một đồ thị. Hãy chắc chắn rằng đồ thị của bạn vẫn còn bao gồm văn bản nêu bật những điểm quan trọng để khán giả không có nghi ngờ gì về thông điệp của các slide.

Chuyển đổi mối quan hệ thành Diagrams

Nếu bạn đang mô tả mối quan hệ giữa các mục khác nhau bằng cách sử dụng đoạn văn bản, xem xét sử dụng một sơ đồ thay thế. Một sơ đồ vẫn sẽ bao gồm các văn bản có liên quan, nhưng nó sẽ trực quan cho thấy các mối quan hệ với khán giả. Ví dụ về sơ đồ mối quan hệ bao gồm sơ đồ Venn để hiển thị các mối quan hệ chồng chéo, T-bảng xếp hạng để hiển thị các mối quan hệ so sánh và sơ đồ kim tự tháp cho thấy mối quan hệ thứ bậc. Các sơ đồ sẽ thêm ý nghĩa cho các điểm mà bạn đang làm và không bị mất các văn bản quan trọng mà quan trọng để các mối quan hệ.

five-way-to-transform-your-overloaded-text-slides-1-728

 

Chuyển Processes vào Diagrams

Nếu bạn đang mô tả các bước trong một quá trình bằng cách liệt kê từng bước như một điểm đạn mới, xem xét sử dụng một sơ đồ quá trình để minh họa các bước để thay thế. Nếu bạn đang mô tả một dòng chảy quá trình tuyến tính,  thiết kế catalog sử dụng một sơ đồ trình tự cho thấy một hộp cho mỗi bước và mũi tên để hiển thị hướng của dòng chảy. Bạn có thể sử dụng văn bản bên trong hoặc dưới mỗi hộp để giải thích rằng bước rất sơ đồ rõ ràng đối với khán giả của bạn. Nếu bạn đang mô tả một quá trình mang tính chu kỳ, sử dụng một sơ đồ chu kỳ đó cho thấy quá trình này bắt đầu lại một lần bước cuối cùng được hoàn thành. Một lần nữa, các văn bản trên biểu đồ cho biết thêm sự rõ ràng đến các dòng hiển thị.

Chuyển đổi mô tả vào Hình ảnh

Nếu bạn đang mô tả địa điểm hoặc người, xem xét thay thế văn bản với hình ảnh. Đối với các địa điểm như các thành phố hoặc các cơ sở, cho thấy một hình ảnh của nơi này và thêm một chú thích bên dưới để mọi người biết hình ảnh là gì. Nếu bạn đang nói về con người, chẳng hạn như các thành viên của một nhóm nghiên cứu, cho thấy hình ảnh của mình để làm cho nó cá nhân hơn. Hình ảnh cắt theo cảm xúc và nhận được tình cảm khán giả của bạn có liên quan đến việc trình bày nhiều hơn so với những lời bao giờ có thể hy vọng.

Chuyển khoản vào Bullets

Tuyệt vời vì nó có vẻ như, tôi vẫn nhìn thấy quá nhiều đoạn trên slide. Nhiều lần chúng được ngụy trang như những câu dài trong một phông chữ nhỏ với một viên đạn ở phía trước của họ, nhưng trong thực tế họ là đoạn văn bản, không có điểm trọng mang tính chất. Trước khi đưa trình bày văn bản với nhau, xác định những điểm quan trọng là bạn muốn khán giả hiểu từ slide này.thiết kế catalogue Sau đó, tạo điểm nhấn ngắn chỉ với các từ khóa. Thông điệp của bạn sẽ thêm vào những điểm quan trọng với những gì bạn nói. Slide PowerPoint không phải là một bản báo cáo chỉ đơn giản là hiển thị và đọc, để chuyển đổi đoạn văn vào điểm đạn.

Hãy xem tập cuối cùng của slide và xem các slide văn bản đáp ứng được 6 của 6 hướng dẫn – không quá sáu chữ ở bất kỳ điểm nào đạn và không quá sáu điểm nhấn trên một slide. Slide văn bản chắc chắn có chỗ đứng của họ trong một bài thuyết trình PowerPoint, nhưng slide nạp với các văn bản không được phục vụ khán giả cũng như hình ảnh lên kế hoạch cố có thể. Sử dụng các năm ý tưởng trên để chuyển đổi các slide văn bản của bạn bị quá tải vào slide có ý nghĩa rằng khán giả sẽ hiểu và ghi nhớ.

ĐỪNG ĐẶT MÌNH VÀO CÁI KHUÔN SẴN CÓ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *