ĐẦU TƯ CẢM XÚC VÀO SLIDE THUYẾT TRÌNH CỦA BẠN QUÁ NHIỀU DẪN ĐẾN KÉM HIỆU QUẢ

Tôi đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về những lý do khác nhau tại sao người thuyết trình không tạo ra các bài thuyết trình có hiệu quả như họ có thể. Một trong những lý do là có quá nhiều người thuyết trình bắt đầu chuẩn bị của họ bằng cách tạo ra các slide của mình. Họ dành rất nhiều thời gian nhận được tất cả các văn bản và số chỉ ngay trên mỗi slide.thiết kế brochure Và khi ai đó cho thấy một cách tiếp cận hiệu quả thị giác hơn, họ chống lại, và kết thúc bằng cách sử dụng gốc, slide quá tải.

Tại sao cuộc kháng chiến? Bởi vì họ đang đầu tư rất nhiều cảm xúc trong các slide họ đã dành rất nhiều thời gian tạo ra. Đó là bản chất của con người để chống lại thay đổi một cái gì đó mà chúng ta đặt rất nhiều thời gian và công sức vào. Chúng tôi nghĩ rằng kể từ khi chúng tôi đã dành quá nhiều thời gian vào nó, không có cách nào chúng ta chỉ cần ném nó ra và bắt đầu lại một lần nữa. Cảm xúc của chúng tôi đi qua, và nó không có gì để làm với logic hợp lý rằng các phương pháp tiếp cận mới là tốt hơn khi giao tiếp hiệu quả thông điệp của chúng tôi.

Shock-appeal-in-presentations

Để giúp ngăn chặn điều này xảy ra, tôi luôn đề nghị thuyết trình bắt đầu chuẩn bị của họ ra khỏi máy tính. Bắt đầu bằng cách suy nghĩ về các mục tiêu của bài thuyết trình: những gì bạn muốn khán giả làm vào cuối của bài trình bày. Hãy suy nghĩ về nơi mà khán giả hiện nay, và ghi lại 3-5 bước mà sẽ di chuyển các đối tượng từ nơi họ đang ở đến nơi bạn muốn họ được vào cuối của bài trình bày. Viết ra những gì bằng chứng, bằng chứng, và hỗ trợ bạn phải sao lưu các điểm chính của bạn. Đây là cấu trúc của bài trình bày của bạn,thiết kế profile và có thể được thực hiện trên một tấm bảng, mẩu giấy, hay, yêu thích, ghi chú dính của tôi vì vậy tôi có thể di chuyển chúng xung quanh.

Một khi bạn có tin nhắn của bạn có tổ chức, kiểm tra xem nó với những người khác để chắc chắn rằng nó là âm thanh. Hỏi đồng nghiệp nếu cấu trúc ý nghĩa cho các đối tượng này. Kiểm tra với ông chủ của bạn để chắc chắn rằng nó bao gồm các cô muốn nó để giải quyết cho các đối tượng này. Kiểm tra với khán giả để chắc chắn rằng nó giải quyết mối quan tâm hoặc các khu vực mà họ nhất muốn biết về quan trọng của họ.

Chỉ sau khi bạn có một cấu trúc tốt, bạn nên bắt đầu phát triển các hình ảnh mà sẽ hỗ trợ trình bày của bạn. Các cấu trúc giúp tập trung các tin nhắn và giúp giảm xu hướng để đưa mọi thứ chúng ta biết trên slide. Kể từ khi chúng tôi hiểu cấu trúc, chúng ta có thể dễ dàng sử dụng hơn hình ảnh mà chúng tôi sẽ nói chuyện với trong quá trình bày.thiết kế catalog  Chúng tôi chưa dành thời gian cố gắng để tổ chức những suy nghĩ của chúng tôi trong việc tạo ra các slide, tổ chức đã được thực hiện.

Cách tiếp cận này thực sự cắt giảm thời gian chuẩn bị bài thuyết trình từ ít thời gian hơn dành sửa đổi slide do cấu trúc của thông điệp đang được sửa đổi. Trong một bài thuyết trình tiêu biểu mà không bắt đầu bằng cách tạo ra một cấu trúc tốt, rất nhiều các phiên bản được thực hiện để cải thiện các tin nhắn, không để làm cho các slide tốt hơn. Thời gian này có thể được giảm đáng kể bằng cách bắt đầu với việc chuẩn bị một cấu trúc thông điệp tốt.

Hãy nhớ rằng mục tiêu là để giao tiếp hiệu quả những gì khán giả cần phải nghe từ bạn về chủ đề này. Nó không phải là khoảng bao nhiêu thời gian bạn dành cẩn thận đưa từng chữ và số trên các slide của bạn.thiết kế catalogue Bắt đầu với cấu trúc, và giảm đầu tư cảm xúc bạn có trong slide của bạn. Bạn sẽ kết thúc với một bài thuyết trình hiệu quả hơn.

NHỮNG LÝ DO MÀ NGƯỜI THUYẾT TRÌNH KHÔNG DÙNG HÌNH ẢNH THAY VÌ VĂN BẢN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *