TẠI SAO NGƯỜI THUYẾT TRÌNH THAY ĐỔI MẪU CỦA TỔ CHỨC

Tôi đã có một cuộc trò chuyện mới đây với một khách hàng đang tìm kiếm để cập nhật mẫu PowerPoint của tổ chức mình. Một trong những họ có bây giờ là lỗi thời, nhưng quan tâm hơn nữa là tất cả mọi người dường như  thiết kế brochure được tạo ra thiết kế trượt của mình. Xây dựng thương hiệu của tổ chức là nhận được mất trong sự đa dạng của hình mà không có sự nhất quán.

horizontal-org-chart-layout-ppt

Việc sửa đổi các mẫu trình chiếu của công ty là một vấn đề phổ biến đối với nhiều bộ phận tiếp thị. Như trình bày HLV Richard Petersen đã nói với tôi nhiều lần, hầu hết các mẫu kéo dài khoảng 30 phút trước khi ai đó trong lĩnh vực này thay đổi chúng. Câu hỏi đặt ra là tại sao điều này xảy ra khi quá nhiều công việc đã được đưa vào việc tạo ra một cái nhìn slide đó là cũng được thiết kế và hỗ trợ dự án một hình ảnh thống nhất.

Như tôi đã giải thích cho khách hàng của tôi, tôi nghĩ rằng người thuyết trình thay đổi mẫu trượt bởi vì họ thiết kế profile đã không được cho biết lý do tại sao các quyết định đã được thực hiện. Trong quan điểm của tôi, đó là một thất bại để giáo dục các diễn giả người sử dụng các mẫu. Nếu họ hiểu được lý do đằng sau sự lựa chọn phông chữ, màu sắc, xây dựng thương hiệu và định vị các trình giữ, họ sẽ biết những tác động tiêu cực của việc thay đổi mẫu.

Hãy xem xét một số quyết định và những lý do mà chúng ta cần phải giao tiếp với diễn giả. Khi chúng ta chọn phông chữ sans-serif như Arial hay Calibri, các diễn giả cần phải biết làm thế nào nghiên cứu cho thấy phông chữ sans-serif dễ đọc khi dự và sự nguy hiểm của việc sử dụng các phông chữ không chuẩn khi di chuyển một bài thuyết trình cho một máy tính khác. Khi chúng ta chọn kích thước của các font chữ, các diễn giả nên biết rằng chúng tôi đã xem xét những phòng họ trình bày ở và đã sử dụng hình ảnh sắc sảo về các phép tính dựa để kiểm tra văn bản đó sẽ có thể được đọc từ phía sau của căn phòng (xem bảng này cho tính toán nên được sử dụng).

Khi chúng ta chọn màu sắc cho nền và văn bản, các diễn giả cần phải biết rằng những màu sắc đã được thử nghiệm về độ  thiết kế catalog tương phản (bằng cách sử dụng màu đồng tính) và chúng phù hợp với màu sắc của tổ chức. Khi chúng tôi đặt giữ chỗ và đồ họa trên slide, thuyết trình cần phải biết rằng chúng được đặt để cho phép hai dòng tiêu đề tóm tắt những thông điệp chính của slide, và phòng cho nội dung trực quan để minh họa các tin nhắn.

Vì vậy, làm thế nào để chúng ta giáo dục sự đa dạng của các diễn giả, những người sẽ sử dụng các mẫu? Những gì tôi đã thảo luận với khách hàng của tôi là tạo ra một đoạn video tôi đã giải thích quyết định và lý do tại sao các diễn giả không nên thay đổi. Bởi có một chuyên gia bên ngoài cung cấp cho các giải thích, chúng tôi hy vọng nó sẽ làm cho một tác động lớn hơn.thiết kế catalogue  Các mẫu và video giải thích ngắn sẽ được trên trang internet tương tự như vậy khi thuyết trình tải về các mẫu, họ sẽ có nhiều khả năng để xem video vì nó là phải có trên cùng một trang.

Nếu bạn chịu trách nhiệm cho mẫu của tổ chức, tiết kiệm cho mình một số nhức đầu bằng cách giáo dục các diễn giả, những người sẽ sử dụng các mẫu. Nếu họ biết lý do tại sao họ không nên thực hiện thay đổi, họ sẽ có nhiều khả năng rời khỏi các mẫu như nó là.

KHẢ NĂNG THUYẾT TRÌNH 2 SLIDE CÙNG MỘT LÚC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *