“LÀM THẾ NÀO NHIỀU SLIDE”?

 

Tôi thường được hỏi trong các cuộc hội thảo, “Làm thế nào nhiều slide Tôi cần phải có cho một bài thuyết trình x phút?” Và bây giờ tôi đã đi đến kết luận rằng đây không phải là ngay cả những câu hỏi đúng là hỏi. Trong quá khứ, khi chúng tôi đặt lên một slide và nói chuyện với nó, người ta đếm được số lượng các slide.thiết kế brochure Hôm nay, tôi nghĩ rằng các biện pháp liên quan là bao nhiêu ấn tượng thị giác khác nhau được sử dụng.

Bởi một ấn tượng trực quan, tôi có nghĩa là một cái gì đó khác nhau trên màn hình cho các khán giả để xem xét. Ví dụ, giả sử bạn có một slide và nó có một tiêu đề và ba hình ảnh với văn bản bên dưới mỗi hình ảnh. Để giải thích cho mỗi điểm cá nhân, bạn xây dựng slide để mỗi hình ảnh sẽ xuất hiện với các văn bản tương ứng. Tôi đề nghị rằng sau đó bạn sẽ có bốn ấn tượng thị giác: 1) các slide với chỉ tiêu đề, trong đó giới thiệu các chủ đề bạn sẽ được nói đến, 2) các slide với những hình ảnh đầu tiên và văn bản bổ sung, 3) các slide với hình ảnh thứ hai và văn bản bổ sung, và 4) các slide với bây giờ tất cả các hình ảnh và văn bản xuất hiện.

Vì vậy, nếu những câu hỏi đúng phải hỏi là “Làm thế nào nhiều ấn tượng thị giác tôi cần phải có”, sau đó tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể nhận được hướng dẫn từ các phương tiện hình ảnh hầu hết mọi người đã quen thuộc với – truyền hình. Để có được một cảm giác bao nhiêu lần hiển thị TV sử dụng, tôi nhìn vào hai clip lược về CNN.com gần đây đó là đại diện của các clip truyền hình điển hình. Một được sản xuất bởi CNN và lưu hồ sơ một trong những người được coi là một CNN Hero cho công việc từ thiện mà họ làm. Người kia là một câu chuyện tin tức được sản xuất tại Anh bởi ITV tin. Trong TV, bất kỳ phân khúc mới của câu chuyện là một ấn tượng mới, nhưng mọi góc camera mới cũng là một ấn tượng thị giác mới. Trong clip CNN, họ đã cho thấy 33 ấn tượng thị giác trong 96 giây và các mảnh ITV thiết kế profile sử dụng 12 hiển thị hình ảnh trong 86 giây. Vì vậy, trên trung bình, họ đang thể hiện một ấn tượng thị giác mới mỗi 7 giây hoặc thậm chí sớm hơn.

Tại sao truyền hình làm điều này? Bởi vì nó giữ sự chú ý của chúng tôi. Và ý nghĩa là chúng ta được nghe những câu chuyện và lấy trong tin nhắn. Điều này có ý nghĩa quan trọng cho người trình bày doanh nghiệp muốn khán giả của họ phải chú ý đến thông điệp được truyền tải. Nó không còn đủ tốt để đặt lên một slide và nói về nó trong hai phút. Mọi người sẽ không chú ý cho rằng từ lâu họ đã quen thấy hiển thị trực quan thường xuyên hơn mỗi vài phút.

How-Many-Slides1

 

 

Hãy nhớ rằng con người không phải so sánh bày của bạn cho một bài thuyết trình từ một đồng nghiệp. Họ đang so sánh trình bày của bạn để các phương tiện nghe nhìn khác mà họ nhìn thấy. Vì vậy, bạn đang cạnh tranh với truyền hình cho dù bạn có thích hay không. Bạn nên có một ấn tượng thị giác mới mỗi 7 giây? Tôi không nghĩ rằng bạn cần phải đi xa, nhưng đây là hai gợi ý để xem xét rằng sẽ  thiết kế catalog làm tăng số lượng hiển thị hình ảnh mà bạn sử dụng trong các bài thuyết trình của bạn mà không cần phải thay đổi nội dung.

Thứ nhất, xây dựng mỗi điểm trên slide của bạn. Nếu bạn có nhiều điểm nhấn, xây dựng mỗi người, do đó bạn có thể thảo luận về từng hạng mục riêng biệt và giữ sự chú ý của khán giả với một ấn tượng thị giác mới. Nếu bạn đang sử dụng một hình ảnh như một biểu đồ hoặc đồ thị, xây dựng các phần của hình ảnh và lời thoại như bạn nói về điểm đó. Mỗi một phần mới của thị giác sẽ là một ấn tượng thị giác mới cho khán giả. Điểm xây dựng trên slide của bạn là bước thứ năm trong năm bước phương pháp KWICK tôi từ cuốn sách của tôi Các slide Cách mạng Visual. Trong cuốn sách tôi nêu nó là “K-Giữ Focus” vì xây dựng điểm của chúng tôi giữ khán giả tập trung vào những gì chúng tôi muốn họ nghe.

Thứ hai, hãy nhớ rằng bạn là một ấn tượng thị giác là tốt. Tắt các slide một lần trong một thời gian và có sự tập trung chỉ khán giả về bạn khi bạn cung cấp một điểm mạnh mà không cần hỗ trợ thị giác.thiết kế catalogue  Chỉ cần bằng cách thực hiện hai đề xuất này, bạn sẽ làm tăng số lượng hiển thị hình ảnh mà bạn sử dụng và tập trung tốt hơn cho khán giả về tin nhắn của bạn.

Tôi nghĩ bạn có thể đi xa hơn nữa bằng cách sử dụng hình ảnh PowerPoint thuyết phục thay vì trình bày văn bản để tăng tác động của thông tin liên lạc của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng để có bài thuyết trình của bạn với cấp độ tiếp theo, hãy kiểm tra cuốn sách của tôi Các slide Cách mạng Visual. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tạo ra một hình ảnh để thay thế văn bản và các bước thực hiện rất dễ dàng để áp dụng cho slide

TẠI SAO NGƯỜI THUYẾT TRÌNH THAY ĐỔI MẪU CỦA TỔ CHỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *