Ý TƯỞNG ĐẶC BIỆT TỪ HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH 2012

Mỗi năm khi tôi nói chuyện tại và tham dự Hội nghị Cấp cao Presentation tôi trở lại với những ý tưởng tuyệt vời từ các chuyên gia thuyết trình khác mà tôi có thể thích ứng hay sử dụng trong các bài thuyết trình của riêng tôi. Tháng trước hội nghị là ở Ft. Lauderdale, FL và trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ những ý tưởng ba tôi nhặt tại hội nghị.
Ý tưởng đầu tiên đến từ Nolan Haims (www.PresentYourStory.com). Ông cho chúng ta thấy một đồ thị đạn, một loại đồ thị được tạo ra bởi chuyên gia ghi nhận hình ảnh Stephen ít. Đây là những gì một viên đạn trông giống như đồ thị.
Những gì tôi thích về kiểu đồ thị là nó là một thay thế tốt cho một đồ thị hai cột loạt khi bạn muốn so sánh các giá trị có liên quan. Ví dụ trên là một ví dụ tốt về điều này như thông tin giá trị dự kiến và giá trị thực tế có liên quan. Thay vì hai cột bên cạnh nơi mà khán giả phải làm việc để xác định sự khác biệt, đồ thị đạn thấy sự so sánh trên đầu trang của mỗi khác. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn cho khán giả hiểu ngay lập tức cho dù giá trị thực tế lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị dự. Trong khi điều này không phải là một built-in đồ thị kiểu trong PowerPoint, nó có thể tạo ra biểu đồ này trong PowerPoint bằng cách đặt các bộ phim thứ hai trên trục thứ hai và làm cho mỗi cột có chiều rộng khác nhau. thiết kế brochure


Ý tưởng thứ hai đến từ phiên bàn tròn của một doanh nhân mà tôi kiểm duyệt. Một trong những vấn đề lớn đối với những người cố gắng để làm cho một sự thay đổi văn hóa trình bày trong một tổ chức là các cụm từ, “như thế là đủ.” Thay đổi không xảy ra trừ khi ai đó nhận giá trị của sự thay đổi đó. Nếu các nhà sản xuất quyết định không nhìn thấy vấn đề là đủ lớn, họ sẽ không trả tiền cho một giải pháp. Khi nói đến các bài thuyết trình, chúng ta cần phải nhìn vào chi phí của các bài thuyết trình trong các tổ chức. Có các chi phí của người dân chi tiêu nhiều thời gian tạo ra các bài thuyết trình hơn họ nên vì họ đã không được cho việc đào tạo mà họ cần. Có là chi phí của các bài thuyết trình kém mà kết quả trong việc làm lại để có được một quyết định. Tôi tạo ra một máy tính trực tuyến như là một phần của bài viết này sẽ định lượng chi phí đồng đô la của các bài thuyết trình có yêu cầu làm lại. Và đó là những chi phí ẩn của doanh số bán hàng không thực hiện hoặc tăng năng suất không nhận ra bởi vì khán giả đã nhầm lẫn hoặc không thuyết phục để hành động. Khi đạt, những chi phí này có thể dễ dàng chạy vào hàng trăm ngàn đô la. Nếu bạn muốn thay đổi văn hóa trình bày trong tổ chức của bạn, xác định số lượng các chi phí và trình bày rằng con số đô la lớn để ông chủ của bạn. Bây giờ họ có thể sẵn sàng để giải quyết các vấn đề với các loại hình đào tạo tùy chỉnh và các nguồn lực khác tôi cung cấp cho khách hàng của tôi. thiết kế profile
Ý tưởng thứ ba đến từ các phiên Pecha Kucha nay hàng năm được tổ chức bởi Ric Bretschneider. Hai trong số những người tham gia đưa ra ví dụ thuyết trình sử dụng các slide đó là hình ảnh toàn màn hình. Một người tham gia đã có một tiêu đề trên mỗi slide, và một không. Những gì tôi thấy thú vị khi xem hai bài thuyết trình, là cách trình bày mà không có tiêu đề khiến tôi tò mò hơn như những gì đã được trình bày sẽ nói về. Tôi ủng hộ việc sử dụng một tiêu đề cho slide của bạn, nhưng quan sát này tôi đã suy nghĩ theo một hướng mới. Tôi vẫn nghĩ rằng có tiêu đề là quan trọng trong bài thuyết trình của công ty, đặc biệt là những người mà sẽ được phân phối sau đó qua e-mail. Bây giờ tôi đang nghĩ rằng trong một số trường hợp mà bạn thực sự cần phải lấy sự chú ý với một hình ảnh toàn màn hình, xem xét việc tiết lộ các tiêu đề sau khi bạn đã giải thích các điểm then chốt. Bạn tiếp tục nói về những điểm sau khi tiêu đề xuất hiện trên slide, nhưng bạn đã tận dụng những âm mưu khán giả cảm thấy trước khi bạn r eveal điểm then chốt. Đây không phải là một cái gì đó mà bạn sẽ sử dụng trong mỗi bài thuyết trình, nhưng nó là một công cụ để đặt trong hộp công cụ trình bày của bạn. thiết kế catalog
Tôi rất trân trọng những người bạn của những người tham dự Hội nghị cấp cao Trình bày và đến gặp tôi với những lời tốt đẹp về bản tin này và công việc tôi làm. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các hội nghị và cùng chúng tôi trong năm tới tại San Diego,. thiết kế catalogue

LÀM THẾ NÀO LUẬT SƯ CÓ THỂ THẮNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *