TÁC ĐỘNG CỦA APPLEKHI GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MÀ KHÔNG CẦN THEO PHONG CÁCH CỦA HỌ

Các phương tiện truyền thông làm cho một thỏa thuận lớn của mỗi sản phẩm trình bày giới thiệu rằng Apple làm, chẳng hạn như việc giới thiệu gần đây của mới nhất của Apple MacBook và Apple Watch. Các chuyên gia trình bày xem các buổi cẩn thận và nhận xét về cách thuyết trình của công ty có thể học hỏi từ các slide Apple sử dụng. Các nhà bình luận cho bài thuyết trình nên sử dụng hình ảnh và văn bản tối thiểu về trình bày, đề cập đến điều này như “cách Apple”. Họ đề nghị bạn sao chép của Apple nền đen, hình ảnh rất lớn, và những chữ in đậm. Tôi muốn đề nghị rằng sao chép các slide là một sự lãng phí thời gian cho hầu hết các diễn giả của công ty.thiết kế brochure
Tại sao? Đầu tiên, bởi vì bối cảnh như vậy là hoàn toàn khác với những gì hầu hết các diễn giả đối mặt mỗi tuần. Rất hiếm khi bạn có để cung cấp cho một bài thuyết trình ra mắt sản phẩm lớn. Ngay cả Apple chỉ thực hiện nó một vài lần mỗi năm. Mỗi tuần người dẫn chương trình của công ty tiêu biểu cho các cập nhật về dự án hoặc bộ phận thực hiện, báo cáo về phân tích các dữ liệu dẫn đến một quyết định, hoặc trình bày một giải pháp tùy chỉnh để tình trạng một khách hàng tiềm năng. Và các bài thuyết trình là rất khác nhau từ một sản phẩm ra mắt. Những bài thuyết trình yêu cầu các loại khác nhau của hình ảnh.thiết kế profile
Thứ hai, các diễn giả của công ty đã là một công ty được uỷ quyền mẫu mà họ phải sử dụng cho mỗi phần trình. Nó thường có một nền trắng, màu sắc của công ty, và một logo. Nó sử dụng phông chữ chuẩn mà sẽ làm việc khi các tập tin trình bày được chia sẻ. Thuyết trình của công ty không có sự sang trọng của chọn bất kỳ thiết kế hay chữ mà họ muốn.


Một trong những khác biệt lớn nhất giữa một bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm và trình bày một doanh nghiệp điển hình là trong lượng dữ liệu cần được trình bày. Một giới thiệu sản phẩm hào nhoáng chỉ bao gồm các tính năng sản phẩm cao cấp, trong khi một bài thuyết trình điển hình cần phải bao gồm phân tích và thảo luận các chi tiết. Tuy nhiên, bạn có thể tự hỏi, Apple báo cáo kết quả tài chính hàng quý của mình và phải sử dụng các slide bao gồm dữ liệu trong các bài thuyết trình, vì đó là những gì hầu hết các công ty đại chúng lớn nào. Chắc chắn, các diễn giả của công ty có thể học hỏi từ những slides, ngay cả khi họ không nên sao chép các slide giới thiệu sản phẩm.
Một lần nữa, Apple là khác nhau. Bạn có thể xem những gì Apple phát hành trên trang web của nhà đầu tư tại investor.apple.com. Bạn sẽ không tìm thấy một slide duy nhất ở đó. Tất cả họ phát hành một tuyên bố cho báo chí và làm một cuộc gọi âm thanh được ghi lại và có sẵn cho hai tuần sau khi cuộc gọi trực tiếp. Vì vậy, Apple có cho phép không có cái nhìn sâu sắc vào cách người dẫn chương trình của công ty có thể định dạng dữ liệu “cách Apple”.thiết kế catalog
Các văn bản dài trong tuyên bố của họ làm cho các con số đọc ra những gì đang xảy ra và tham khảo các tài liệu trước đây để có được bối cảnh. Hầu hết các phương tiện truyền thông chỉ báo cáo các kết quả như đã viết trong báo cáo được cung cấp bởi Apple. Hãy để tôi chỉ cho bạn những gì tôi nghĩ rằng các diễn giả của công ty có thể làm gì với dữ liệu tài chính này để làm cho nó cực kỳ sống động như các slide mà bạn nhìn thấy trong một ra mắt sản phẩm của Apple.thiết kế catalogue
Các báo cáo tài chính mới nhất cung cấp hướng dẫn cho quý tài chính thứ hai sắp tới. Đối với doanh thu, nó báo cáo rằng họ hy vọng doanh thu được giữa $ 52 và $ 55 tỷ đồng. Đó là một số rất đẹp, nhưng nó mang lại cho người đọc không có ý tưởng cho dù đó là sự gia tăng hoặc giảm so với cùng năm trước. Cho rằng, chúng ta phải đi đến các tài liệu khác trên trang web của nhà đầu tư của Apple để tìm các con số. Tôi đã làm công việc đó và tạo ra hình ảnh này.

SỬ DỤNG POWERPOINT TRONG 1 BUỔI THUYẾT TRÌNH KINH DOANH? NĂM LỜI KHUYÊN NÀY SẼ GIÚP BẠN TRUYỀN ĐẠT THÔNG TIN HIỆU QUẢ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *