Monthly Archives: Tháng Sáu 2014

Trong bài viết trước Memilus đã gửi đến các bạn mẫu Slide Powerpoint biểu đồ đẹp, tiếp tục bài viết này chúng tôi xin gửi đến các bạn các mẫu thiết kế Slide Powerpoint đẹp lĩnh vực kinh doanh.

Thiết kế Slide Powerpoint đẹp lĩnh vực kinh doanh.

silde powerpoint chủ đề kinh doanh
silde powerpoint chủ đề kinh doanh

Bạn có thể sử dụng các Slide PowerPoint Kinh doanh này cho các lớp học tiếp thị, đào tạo kinh doanh, đào tạo tư duy sáng tạo. Các thiết kế Slide PowerPoint trong mẫu này có thể giúp bạn ra mắt sản phẩm và kế hoạch sáng tạo lớn nhằm cải thiện các lĩnh vực kinh doanh của bạn.

Continue reading

Các thiết kế slide PowerPoint biểu đồ đẹp được sử dụng nhiều nhất: biểu đồ tròn, cột, thanh, đường (tương thích với tất cả chương trình của Microsoft PowerPoint).

Làm sao để những con số “khô khan” trở nên “có hồn” trong thiết kế Slide Powerpoint của bạn?

Điều này hoàn toàn đúng khi bạn phải trình bày nhiều số liệu trên thiết kế PowerPoint.

Slide Powepoint biểu đồ
Slide Powepoint biểu đồ

Continue reading

Thiết  kế PowerPoint đẹp làm bài thuyết trình hay và chuyên nghiệp (phù hợp với Microsoft PowerPoint 2013, 2010, 2007, 2003). Hãy tải và sử dụng mẫu ngay bây giờ!

Mẫu Powerpoint đẹp
Mẫu Powerpoint đẹp

Continue reading